top of page
Art Class
Българско Училище в Торонто -  Родолюбче

НАШИТЕ КЛАСНИ СТАИ

ФИЛИАЛИ 

ETOBICOKE и  MARKHAM

събота: 10:00-13:00ч.

385 The West Mall, Etobicoke, Unit 214

 

неделя: 10:00-13:00ч.

1020 Denison Street, Markham, Maverick Learning Center

A Girl in a Classroom

От I-ви до
VIII-ми клас

ФИЛИАЛИ

ETOBICOKE И MARKHAM

Daycare Center

ПРЕДУЧИЛИЩНА
ПОДГОТВИТЕЛНА 
ГРУПА

ФИЛИАЛИ

ETOBICOKE И MARKHAM

bottom of page