top of page
Българско Училище в Торонто -  Родолюбче | КЛАСНИ СТАИ

Основната ни цел е да помогнем на нашите ученици да овладеят родният си език и да опознаят своята история и култура.

preview_edited.jpg

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ  ПРОЕКТИ

Работим по проекти, които проследяват историята на България.

Чрез увлекателни дейности и интерактивно обучение учениците придобиват по-задълбочено разбиране за богатата култура и наследство на България.

preview_edited.jpg
bottom of page