top of page

Признато за легитимно от МОН, училището е включено в списъка на българските училища в чужбина на Министерството на образованието и науката на България по Постановление на министерски съвет ПМС 90, с правото да издава легитимни удостоверения за проведено обучение.

Българско Училище в Торонто - Родолюбче

НАШАТА ИСТОРИЯ

Училището започва своята дейност на 15 октомври 2015 година. 

РАБОТИМ ПО ОДОБРЕНИ ОТ МОН
УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И ПРОГРАМИ

ЗА НАС В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

Дейността на нашето училище бе отразена в репортаж на БНТ 2 за образователното

предаване Знание.БГ!

Специални благодарности на журналиста Нора Бочева, водещ на предаването, за проявения интерес към дейността и развитието на БСНУ Родолюбче!

Misty Slopes

Основател, настоящ директор и един от учителите в училището е Мая Василиева.

  • Магистър, начална училищна педагогика, завършила Югозападния университет „Неофит Рилски”„ Благоевград.

  • Дългогодишен базов учител към Педагогическия колеж, „Св. Иван Рилски”;

  • Mентор на студенти към Югозападния университет „Неофит Рилски”;

  • Главен учител в СОУ с изучаване на чужди езици „Паисий Хилендарски”;

  • Aвтор на образователни публикации в педагогически издания в България;

  • Придобита втора квалификационна степен към ДОУ на СУ „Климент Охридски”, София.

  • Учител с над 25 годишен стаж в България и над 10 годишен стаж като учител в Торонто.

Мая Василиева - директор и основател на Българско съботно-неделно училище в Торонто Родолюбче
bottom of page