top of page
School Supplies

Признато за легитимно от МОН, училището е включено в списъка на българските училища в чужбина на Министерството на образованието и науката на България по Постановление на министерски съвет ПМС 90, с правото да издава легитимни удостоверения за проведено обучение.

Rodolubche-sign.jpg
Classroom

ПРАЗНУВАМЕ

10 години

ОТ НАШЕТО ОСНОВАВАНЕ!

НАШАТА ИСТОРИЯ

Училището започва своята дейност на 15 октомври 2015 година. 

Organized Backpack

РАБОТИМ ПО ОДОБРЕНИ ОТ МОН
УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И ПРОГРАМИ

ЗА НАС В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

Дейността на нашето училище бе отразена в репортаж на БНТ 2 за образователното предаване Знание.БГ!

Специални благодарности на журналиста Нора Бочева, водещ на предаването, за проявения интерес към дейността и развитието на БСНУ Родолюбче!

Classroom

Основател, настоящ директор и един от учителите в училището
е Мая Василиева.

  • Магистър, начална училищна педагогика, завършила Югозападния университет „Неофит Рилски”„ Благоевград.

  • Дългогодишен базов учител към Педагогическия колеж, „Св. Иван Рилски”;

  • Mентор на студенти към Югозападния университет „Неофит Рилски”;

  • Главен учител в СОУ с изучаване на чужди езици „Паисий Хилендарски”;

  • Aвтор на образователни публикации в педагогически издания в България;

  • Придобита втора квалификационна степен към ДОУ на СУ „Климент Охридски”, София.

  • Учител с над 25 годишен стаж в България и над 10 годишен стаж като учител в Торонто.

IMG_20190914_210237_935 (1)_edited.png
bottom of page