top of page

БЪЛГАРСКО

СЪБОТНО-НЕДЕЛНО

УЧИЛИЩЕ В ТОРОНТО "РОДОЛЮБЧЕ"

Признато за легитимно от Министерството на образованието

и науката на България, „Родолюбче“ предлага българско образование за българчета от Канада.

Учи се, българче, учи!

ПРИСЪСТВЕНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

събота: 10:00-13:00ч.
385 The West Mall, Etobicoke,
Unit 214

неделя: 10:00-13:00ч.
1020 Denison Street, Markham, Maverick Learning Center

         понеделник: 18:30ч и 20:00ч.
сряда: 19:00ч
събота: 14:00ч.

УДОСТОВЕРЕНИЯ 2023/2024
1 юни, събота от 10:00ч.

Удостоверенията за успешно завършена 2023/24 учебна година ще бъдат тържествено връчени, по традиция, в High Park на годишният ни спортен празник.

ЗАПИСВАНЕ ЗА 2024/2025
УЧЕБНА ГОДИНА

Започна записването за следващата учебна година

за присъствено и дистанционно обучение

Краен срок за записване 30 юли, 2024.  

Screen Shot 2023-09-26 at 9.11.49 PM.png
Rodolubche-sign.jpg
book-with-green-board-background.jpg

ТЪРЖЕСТВА, СЕДЯНКИ И ОЩЕ..

НАШАТА ИСТОРИЯ, ПРОГРАМИ, И ОЩЕ

 НАШАТА РАБОТА В КЛАС

20230916_093212.jpg

събота: 10:00 - 13:00ч.

385 The West Mall, Etobicoke, unit 214

20230917_091755.jpg

неделя: 10:00 - 13:00ч.

1020 Denison Street, Markham,

''Maverick Learning Center''

понеделник-петък: 9:00 - 17:00ч.

385 The West Mall, Etobicoke, unit 214

Българско училище в Торонто Родолюбче
bottom of page